Rozhovor s Dominikem Březným, lídrem DSSS s podporou Národních socialistů v Moravskoslezském kraji

Japlakat Dobrý den, můžete se nám krátce představit?

Dobrý den, jmenuji se Dominik Březný, je mi 28 let, jsem z Ostravy, kde pracuji v gastronomii a turistickém ruchu. V letošních volbách budu kandidovat z pozice lídra DSSS v Moravskoslezském kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Jak dlouho působíte na pro-národní scéně a politice?

V pro-národních kruzích se pohybuji již víc než 10 let, kdy ještě jako teenager jsem navštěvoval různé nacionalistické akce. V politice, respektive členem politické strany jsem pouze krátce.

Znám jste zejména jako nezávislý aktivista. Jak se z tohoto označení člověk dostane až do politické strany, kde až tak nezávislý není?

V národních kruzích ne až tak složitě. I jako nezávislý aktivista jsem navštěvoval akce DSSS, či Dělnické mládeže, s kterou jsme jako Nezávislí aktivisté celkem úzce spolupracovali. Ale k té cestě. Prostě jsem zjistil, že jako nezávislý aktivista mohu psát články, mluvit na veřejných akcích, ale lidé, které oslovuji mě nemají v podstatě kam zařadit. To byl důvod, proč jsem začal uvažovat o vstupu do politiky, respektive politické strany.

Je také známo, že jste vůči DSSS byl dlouhou dobu velice kritický, co nakonec rozhodlo právě o vstupu do této strany?

Je pravdou, že jsem byl dlouho velkým kritikem DSSS, hlavně v oblasti prezentace strany veřejnosti. Na druhou stranu si myslím, že jsem byl vždy tím, kdo chtěl nějakým způsobem sjednotit národní síly. Bohužel, ne vždy to šlo nebo pro to bylo pochopení. Chybu bych však nehledal jen na jedné straně. Chyba byla především ve vzájemné komunikaci a schopnosti naslouchat jeden druhému.

Kdy došlo tedy k hlavnímu zlomu a rozhodnutí?

Asi na letošní Prvomájové demonstraci, která se konala v Brně a na které jsem vystoupil se svým projevem za uskupení Autonom. Na této demonstraci řečnil i předseda DSSS Tomáš Vandas, kdy ve svém projevu mluvil o zahození všech neshod z minulosti a vyzval ke sjednocení všech opravdových nacionalistů. Možná si někdo řekne, že takové fráze padají v mnoha projevech na takových akcích, ale mne to tehdy nějak oslovilo a začal jsem nad tím hodně přemýšlet. Probral jsem to se svými přáteli, ti mne plně podpořili a tak bylo rozhodnuto.

Proč zrovna Dělnická strana sociální spravedlnosti?

A kdo jiný?

Na politickém spektru je mnoho stran a subjektů, které se tváří jako národní, tak proč právě DSSS?

Správně formulováno, tyto strany a subjekty se jako národní pouze tváří. Mnozí se mnou třeba nebudu souhlasit, ale DSSS je jediná opravdu pro-národní alternativa, která je stálá ve svých názorech a postojích. Co víc, hlásala je i v dobách, kdy nebyly až tak populární jako třeba dnes, kdy se každý tváří jako národovec. Jde však jen o pouhý populismus, nic víc. Opravdové nacionalisty bychom hledal jen těžko. Odmítání imigrace a Islámu z nikoho nacionalistu neudělá. Příkladem je hnutí SPD v čele s panem Okamurou. To je typický příklad populistického nacionalismu. Nedávno dal na Facebook fotku s dvěma kluky, kteří byli jiné barvy pleti a mluvil o nich jako o Češích. Je to jeho věc, avšak působí to maximálně komicky, když v dalším příspěvku píše o odmítání multikulturalismu. Je to populismus na všechny strany. Využít jen to, co je lákavé pro voliče, ale na druhou stranu popřít vše, co hlásá. DSSS odmítá multikulturalismus ve své podstatě a proti imigraci se stavěla ještě v dobách, kdy tento problém nebyl tak medializován. Nutno dodat, že ačkoliv nebyla taková medializace, neznamená to, že tu tento problém nebyl. Neřízená imigrace v západní Evropě již probíhá celá desetiletí.

Jak jste se dostal v postatě z pozice nováčka ve straně až do role krajského lídra do voleb?

Rozhodlo hlavně to, že v Ostravě mě členové strany vesměs dobře znají a dovolím si tvrdit, že i uznávají. Také tam byl ten fakt, že jsem nováčkem jen papírově, jelikož jak jsem již řekl, se stranou jsem dlouhá léta byl v kontaktu a kandidoval jsem za ní na komunální úrovni. Pomohl tomu také to, že jsem se při své návštěvě Prahy setkal s předsedou strany Tomášem Vandasem, kdy jsme si mnoho věcí z minula vyjasnili a vyjádřil mi podporu ve své snaze oživit dění u nás v kraji. Pak jsem vystoupil na krajské schůzi s řečí a vizí, která asi zdejší oslovila natolik, že mi dali svou důvěru a v hlasování mne zvolili vcelku přesvědčivě lídrem. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří mi již dopředu avizovali podporu a to v kraji, ale i na dálku. Budu se snažit, abych tuto důvěru nezklamal, protože pro mne opravdo moc znamená. Chci, aby se o DSSS mluvilo, rovněž chci, aby byla vidět a aby byla důstojným soupeřem ostatním politickým subjektům.

Jsou nějaké konkrétní změny, jak chcete vézt propagaci?

Jako první se vytvořil krajský web a znovu uvedl do provozu profil na sociální síti Facebook. Ač někdo může tvrdit opak, stále si myslím, že internet je v dnešní době nejsilnějsí zbraní. Proto si myslím, že tato prezentace se nemůže podcenit. Založil jsem si rovněž i vlastní stránku pod svým jménem, kde budu psát své názory, postoje a třeba i nejaké střípky z osobního života. Možná to na někoho může působit narcisticky, ale já si myslím, že strana potřebuje co nejvíc schopných individualit, co dokáží oslovovat lidi. Předseda je silná osobnost, je tváří strany, to bezesporu, ale nemůže na všechno být sám a bude jen dobře, když víc lidí bude působit takto individuálně a přeci pro stranu. Je to zase posunutí někam jinam a směrem, který je blíž lidem. Voliči chcou vědět, koho volí. Chtěji vědět víc o svých volených zástupcích. Pokud na to mají lidé kvality a bude to působit profesionálně, budu tuto prezentaci jen podporovat i u dalších členů.

Ale zpět ke kampani. Chceme být blíž lidem, proto mimo plakáty chceme jezdit za lidmi formou infostánů do různých měst, kde se budeme setkávat s místními občany a snažit se ukázat, že našim volením svůj hlas v žádném případě neztratí.

Jaký výsledek budete v podzimních volbách pokládat za úspěch?

Jsem člověk, který se nespokojí s minimem, takže jako úspěch budu považovat zisk 5%, který zaručí straně místo v Poslanecké sněmovně. Jako uspokojivý budu považovat výsledek lepší, než v předešlých volbách do zastupitelstev krajů. Bude to impuls do další práce a pozitivum, že jdeme vzhůru, nikoliv stále níž, jak tomu bylo doposud.

Je však možné, že propad bude pokračovat, co pak?

Na tohle je těžká otázka. Důležitá je sebereflexe. Zkusit se zamyslet nad tím, co je špatně a kde je chyba. Pokud u nás v kraji bude propad hlasů, vezmu toto na sebe. Nikoliv ale v tom smyslu, že bych se na práci ve straně vykašlal, ale abych ji zkusil dělat ještě kvalitněji a třeba i jinak.

A na druhou stranu, co by se stalo při vstupu do Poslanecké sněmovny?

Asi bychom nemohli čekat, že s námi někdo utvoří koalici, to je naprosto nemyslitelné z obou stran. Působili bychom proto jako tvrdá a nekompromisní opozice proti všem, kteří jdou proti svým lidem a svému národu. Museli bychom dokázat voličům, že naše hodnoty a ideje nekončí naším zvolením, ale naopak, že náš boj teprve začíná.

Co by jste vy osobně chtěl v Poslanecké sněmovně prosadit?

Chtěl bych hlavně bojovat za maximální podporu rodin, kde otec stabilně pracuje a živí celou rodinu. Šlo by o zvýhodnění na daních z příjmů, v případě dvou a více nezletilých dětí třeba i nulovou daní z příjmu. Naopak bych odebral dávky těm, kteří žijí ze sociálních dávek a dávek, které dostávají na děti. Dále bych se zkusil zasadit o to, aby drobní podnikatelé nemuseli odvádět šílené částky za své zaměstnance. To by mohlo motivovat zaměstnavatele k tomu dávat lidem úvazky na hlavní pracovní poměr a také by lidem mohli dát vyšší mzdu. Dále tu máme tzv. Protikuřácký zákon, který jednoznačně omezuje svobodné podnikání. Svoboda je o volbě, tedy i o volbě podnikatelů, jakou živnost budou provozovat. Nechme na nich, at' si zvolí, zda se v jejich podniku bude kouřit, či ne. Stejně tak nechme na lidech, at' si zvolí, do kterého podniku půjdou. Co bude následovat? Zakážou politici lidem kouření i doma?

Chcete něco říci zavěrem?

Chtěl bych vyzvat lidi, aby šli k volbám a aby nedali na sliby těch, kteří neustále jen lžou a slibují před volbami. Musí přijít radikální změna a tu zřejmě provedeme jen my.