Březný (DSSS): Evropo, probuď se!

Evropa jak ji známe a jak ji znali naší předkové se ocitá na důležitém rozcestí, které rozhodne o její budoucnosti, respektive o její samotné existenci.

Růst nacionalismu a nacionálních nálad v Evropě je přirozeným důsledkem toho, kterým směrem byl chod Evropy po dlouhá léta nastaven. Desítky let je nám vkládán pocit viny za činy, které nikdo z nás nespáchal, tudíž za ně i nikdo z nás není zodpovědný. Pocit viny, který má za důsledek vynucování jakési falešné solidarity s někým, kdo nás chce zničit.

Stále si však mnoho lidí neuvědomuje, v jakém průšvihu se celá Evropa, jejíž jsme součástí, nachází. Tradice jsou ničeny a nahrazovány jakýmsi moderním odpadem. Rodina, jako základ společnosti, je démonizována. Podpora tradičních rodin šla do ústraní, zatímco se propaguje celek, jenž stěží rodinou nazvat můžeme.

Jak ven z této kulturní a společenské krize, kde je tradice nahrazována její destrukci? Národně a sociálně! Evropské národy stojí před zásadním rozhodnutím. Maji na výběr mezi přežitím a zánikem. Nacionalismus, který se v evropských národech probouzí je démonizován, je označován jako něco odporného, co do moderní společnosti nepatří. Ovšem, kdo určuje, co do společnosti patří a co naopak ne? Kdo má mandát rozhodovat o tom, co je dobré a co naopak špatné? Kdo má tento patent na rozum, aby dokázal říci, jaký názor je ten správný? Na to máme právo jen my samotní! Žádný politik, ani mocipán! Nacionalismus je přirozený postoj člověka, co má rád svou rodinu a své blízké, ctí své předky a jejich odkaz. Mnozí se budou snažit tvrdit, že nacionalismus je nějaké zlo a je založen na nenávisti. Omyl, nacionalismus je založen především na lásce. Na lásce k těm, s kterými máme mnoho společného. Není o nenávisti k odlišným kulturám, či dokonce jiným rasám. Naopak! Nacionalismus toto všechno chce zachovat. Chce zachovat jedinečnost a právo na ni. Žádná kultura není špatná, taky proto by neměla být ničena.

Multikulturalismus selhal. Ač budou humanisté a pseudodemokraté tvrdit opak, prostě selhal. Evropa je ničena zevnitř a nájezdníky, které v minulosti evropská vojska držela silou zbraní za hranicemi Evropy, nyní pouští s otevřenou náručí. Co víc, kdo s tím nesouhlasí, je ihned rasista a xenofob. Největší demokraté jsou v podstatě největší totalitáři, jejichž názor je ten jediný správný. Demokracie v dnešní podobě je jen mýtus. Občané nemají právo i ničem rozhodovat. Občané jsou jen stádo voličů, kteří jsou pro politiky důležití jen před volbami. Téměř tři desetiletí slibují to samé. Tyto sliby končí s vyhlášením výsledků voleb, které nikdy nic nezměnily. Demokracie je v překladu vláda lidu. Opravdu má někdo pocit, že zde vládne lid? 200 poslanců není lid!

Dělnická strana sociální spravedlnosti demonstruje a ctí národní a sociální hodnoty. Tyto hodnoty pokládáme za klíčové v boji o přežití evropských národů. Základním pilířem těchto hodnot je identita, národ, tradiční rodina a solidarita! 

Dominik Březný 

Lídr DSSS ve volbách do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji